Global MyCard

主視覺電腦 主視覺手機

เติมบัตรเติมเหรียญMyCard

เติมบัตรเติมเหรียญMyCard

  กรอก

 1. หมายเลขบัตรและรหัสผ่าน
 2. เลือก

 3. รายการที่ต้องการเติมเงิน
 4. กรอก

 5. รหัสผ่าน
 6. เสร็จสิ้น

 7. ผลการเติมเงิน

หมายเลขบัตร

รหัสผ่าน

รหัสยืนยัน

เชื่อมต่อบันทึกการเติมเงินบนอุปกรณ์

ข้อควรระวังในการเตืมเงิน:

 • ใช้บัตรสะสมเหรียญเพื่อทำการเติมเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณป้อนถูกต้อง
 • หลังจากใช้บัตรสะสมเหรียญแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ โปรดยืนยันก่อนทำธุรกรรม
 • หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการเติมเงิน MyCard โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า MyCard ออนไลน์.
gotop